ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า  สำหรับลูกค้าทั่วไป

1.  โทรหรือไลน์ สั่งซื้อก่อน 09:30 ของทุกวัน  

2.  กรณี ตจว. แจ้งการโอนเงินก่อน 10:00   ส่วนลูกค้า กทม. เก็บเงินสด

3.  ลูกค้า กทม. และลูกค้าที่ฝากส่งผ่านรถตู้  จะรับของภายในวันนั้น 

4.  ลูกค้าที่อยู่ไกลจากกรุงเทพที่ต้องฝากรถทัวร์  จะรับของพรุ่งนี้เช้า